Vo Son Nam írása a novemberi h? tematikánk kapcsán.

By  Vo Son Nam

GB Group szakért?jével, Schmideg Andrással beszélgettünk a rétegragasztott fapanel, azaz a CLT, mint tartószerkezeti fa épít?anyag h?tulajdonságairól és jöv?képér?l a panelház-építészet paradigmaváltó jelenségére reflektálva.

Az épített környezet jöv?je, fenntarthatósága és dekarbonizálása egy megalapozott józan használatbavételi megfontolás, ami a célszer? energetikai tervezésben rejlik az új épületek kivitelezése, a régiek b?vítése és az elavultak javítása során. 

El?z? cikkünk témájával ? Energiaközösségekkel egy fenntartható épített környezetért ? a napenergia egy aktív áramfejlesztési és felhasználási megoldását bontottuk ki a városi térben. Novemberi fókuszpontunkat a lakossági épített környezet passzív energetikai vizsgálatára szeretnénk élesíteni: az emberközpontú h?tervezésre.

Egy átlagos európai háztartás aktív energiahasználatát 78%-ban, Magyarországon 80%-ban (Eurostat, 2020) a tér f?tés- és használati melegvíz h?termelésére fordítjuk. Így ezen kritikus pontok orvoslása az els?dleges prioritású klímaadaptációs- és dekarbonizációs lépés, melyek megoldásához egy megfontolt térhasználati és passzív h?tervezési gondolkodás mentén juthatunk el.

A város embere a s?r?n beépített környezet minden el?nyével és hátrányával együtt megtanult élni köz- és lakóépületein belül. A közös falak, kisebb, de mégis emberi lépték? terek és a nagy százalékban centralizált f?tési rendszerek biztosítják a h?komfortot az urbanizált lakótérben. Ezt a városi s?r?södést (urban densification) tagadhatatlanul a vasbeton, mint szerkezeti épít?anyag elterjedésének köszönhetjük. 

A vasbeton panelépületek, melyeket az ipari forradalom világháborúk utáni lakáshiánya és termelési hatékonysága katalizált, Európa keleti régióiban külön fejezetet érdemelnek a településképet meghatározó építészet katalógusában. Magyarországon a paneltömbök összessége közel 800.000 lakást foglal magába, melyekben a lakosság 20%-a ma is él.
 


A napról-napra sürget?bb klímakatasztrófa és globális energiaválság idején: még mindig a vasbeton lenne a de facto szerkezeti megoldás az energia- és költséghatékony, környezettudatos, meleg és komfortos otthonok kivitelezésére?

A vasbeton vagy tégla tartófalakkal ellentétben, a vékonyabb, könnyebb, nagyobb áthidalású CLT szerkezettel tágasabb bels? tér alakítható ki, amelyek lakhatósága kellemesebb h?komfortot eredményez; a látszó felület h?mérséklete a szobai h?mérséklethez közeli és a fa vizuális h?érzetével is nyugtatja lakóját. 

A közel nulla-energiás passzívházak térhódításával, a CLT könny?szerkezetes magasépítési anyag is egyre gyakrabban kerül a tervez?asztalra lakóépületek, középületek, mobilépületek és nyaralók kivitelezésében. Ennek oka a JAF Holz leírása szerint:

a kiszámítható és rugalmas építészeti tervezés és költség-kalkuláció; száraz, gyors és egyszer? helyszíni összeszerelés; a szerkezetek rögtön terhelhet?ek és a panelosítás lehet?vé teszi a minimális építkezési hulladék mennyiség felhalmozását.

 

A faanyag közhiedelmi tulajdonságait megcáfolva, a rétegragasztott tömör fapanel kiváló h?- és hangszigetel?, ráadásul kimagaslóan jó t?zálló értékekkel rendelkezik. Egy esetleges t?zben, az acél köt?elemek nagyobb hibalehet?séget hagynak a szerkezetomlásra, mint maga a CLT faanyag (AXA, 2019). Ráadásul a faanyag természetéb?l adódóan, lényegében szén-dioxidot tárol az épület falai között, amellett hogy példátlanul alacsony károsanyag kibocsátású az el?állítása: 50%-a a cementének, valamint 1% az acél gyártásához képest.

passzívház iskolája 6 alapelv mentén határozza meg a közel net-zero házak avagy nulla-energiás házak kritériumait:

1. Optimális benapozottsági tájolás
2. H?hídmentes rétegrendek
3. Kiváló h?átbocsátású (U-érték?) nyílászárók
4. Mechanikus h?visszanyer? szell?ztet? rendszer
5. Kiváló h?átbocsátású (U-érték?) szigetelés
6. Légtömör kialakítás


Így a passzívház tekintetében óriási szerepet játszik egy CLT szerkezet a h?hídmentes rétegrend, és kiváló h?átbocsátási U-érték? szigetelés és légtömör bels? tér kialakításában. A Stora Enso, Helsinki bázisú megújuló épít?ipari anyagok gyártójának tanulmánya szerint, reprezentatív példaként: egy 10 cm vastag küls? CLT fal 16 cm k?zetgyapot szigeteléssel párosítva U=0.18 W/m2K h?átbocsátási értéket produkál. Összehasonlításképpen, ezt az U-értéket egy 30 cm-es Porotherm téglafal tudja biztosítani azonos min?ség? és vastagságú k?zetgyapottal szigetelve, majdnem kétszer akkora terület elfoglalásával a küls?falak számára.

Az anyaghasználati specifikációkon és energetikai értékeken túl, az épület bels? tereinek h?érzete és a bent tartózkodó személyek lakókomfortja is nagyon fontos tényez?. Schmideg András szerint, a tudatos emberközpontú h?tervezés a kulcs egy energiahatékony passzív épület megépítésében:

Hogyan használják a lakók a teret valós élethelyzetekben? Túlzásokba kell-e esni egy magas életmin?ség? szint biztosítása felett? Milyen mértékben befolyásolja az érzékelt h?komfort a valós h?érzetet?

GB Group kivitelez?i projektjei közül, változatos élethelyzetek és felhasználási igények figyelembevételével mutatom be a CLT létjogosultságát közösségi lakóépületekt?l kezdve a modulházakig.

Magyarország eddigi legnagyobb CLT épülete, a szombathelyi Markusovszky Kórház n?vérszállója, amely a 2F-Bau Kft. (mint f?vállalkozó) és a GB Group Kft. (mint alvállalkozó) kivitelezésében egy 20 apartman egységb?l álló, 40 f? elszállásolására alkalmas 2 szintes épülettömeg formájában ölt testet. Bels? terei emberi lépték?, funkcionális, de mégis szell?s kiosztású. A f?ként Kelet-Nyugat tájolású 11 négyzetméteres szobák tágas ablakfelületeikkel kényelmes teret biztosítanak a szálló lakóinak ? egy védett, otthonos környezetben pihenhetnek, tölt?dhetnek fel. 

A küls? CLT falak 100 mm vastagságúak, 150 mm k?zetgyapottal szigetelve. A szálláson a szobák közti fal rétegrend pedig a moduláris tervezésnek köszönhet?en, dupla falvastagsággal 100+100 mm, közöttük is 30 mm hangszigetelést rejtve a bels? gipszkarton rétegek alatt. A moduláris kialakítás teret hagy a retrofit b?vítésre, további apartman egységek igény szerinti hozzáadásával, valamint a kétszeres h?tömeg végeredményben még jobban stabilizálja az állandó beltéri klímát.
 

Ugyancsak a 2F-Bau Kft. és GB Group Kft. kivitelezési munkájának eredménye ez a 160 m2-es révfülöpi gyermeküdül? közösségi épülete, amely 30 gyermeket és a velük foglalkozó 10-15 feln?ttet képes befogadni. A nyitott hajós tér oktatási programok és többrésztvev?s rendezvények megtartására is alkalmas. 

A CLT szerkezet formatervezése egy Magyarországon szintén el?ször alkalmazott fordított bordás RIB panel kialakítás, ahol a hosszú fesztáv konstrukciója indokolt, magas teherbírású és könny? önsúly tulajdonságokkal párosulva. Mivel a bordák kívül, fordítva fekszenek az épület tet?szerkezetében, a közöttük megbújó szigetelés és a gépészeti elvezetések egy natúr látszó fa falfelületet hagynak a bels? térben, ezzel is növelve a természetközeli esztétikai élményt és vizuális melegséget a használóik számára. Az aktív id?töltésre szentelt közösségi tér minimális berendezéssel is egy komfortos h?érzetet sugároz az év minden szakában. 

Energetikai értelemben, az emberi test átlagosan egy 100 wattos f?t?berendezéssel egyenérték? energiát ad le a környezetének. Ennek fényében egy tervezés szerinti csoportos használatra kialakított tagolatlan egybefügg? tér a melegebb id?ben utat enged az egyenletes h?eloszlásnak; hidegebb id?járás esetén pedig az épület kiváló h?átbocsátású szigetelése a falakon belül tartja annak használóinak természetes biológiai h?jét.

Kisebb léptékekben, a KEYCO modulházak tekintetében a SOLO model tökéletesen demonstrálja, hogyan képes egy 30 négyzetméter alapterület kiszolgálni két ember igényeit magas min?ségben, akár nyaraló, iroda vagy életvitelszer? használatbavétel esetén is. A gyors és kiszámítható el?regyártott panelekb?l készült, egy nap alatt telepíthet? kulcsrakész modulház az el?z? projektekben látottakhoz hasonlóan él a CLT kit?n? h?átbocsátási adottságaival. A könny?, vékony falak maximalizálják a hasznos beépített területet, míg benapozottsága könnyen optimalizálható a telek tájolásától függ?en. 

??A TWIN modulház esetében, az alapterület a kétszeresére b?vül. A teljesen felszerelt 61 négyzetméteres lakás kett? SOLO moduláris egységb?l áll össze; illesztésük h?hídmentes és a látszó fa falfelületek h?komfortjával rendelkezik. A szombathelyi n?vérszállóhoz hasonlóan, a modulházak kialakítása is a b?víthet?ség jegyében készültek.

A KEYCO panelházak egy kortárs jóléti megfontolásból születtek, mégis mind méretükben, mind funkciójukban, mind energia- és költséghatékonyságukban rezonálnak a 20. század közepi vasbeton panelházak szellemiségére. Ha egy emberi lépték?, a korszer? anyagok használatát el?térbe helyez?, tudatos és egyben elérhet? lakóingatlanok kivitelezése a cél, a CLT fapanel építészet jó választás lehet a maga el?nyeivel egy skálázható konfigurációban. A KEYCO projekt jelenleg hibernált állapotban várja a panel-építészet CLT reneszánszát. Példájuk is bizonyítja, hogy annak ellenére, hogy az innováció megvalósítható egy konzervatív alapokon nyugvó épít?iparban is, az el?regyártott kulcsrakész modulházak a piac eddigi felvev?képessége alapján mégis megel?zte korát.

Az ipari forradalom negyedik felvonása a precíziós gépi vezérléssel lehet?vé tette, hogy a fa, mint épít?anyag az új megmunkálási eljárások során egy strukturáltabb, er?sebb és tervezhet?bb formát öltsön. A CLT fapanel anyagának szinte minden ? el?állítási, szerkezeti, biztonságtechnikai és energetikai ? tulajdonsága túlszárnyalja a 20. század építészetét meghatározó vasbeton szerkezetét a magasépítészetben. Egy paradigmaváltás el?tt állunk, amelynek e ponttól kezdve csak az építészközösség fogékonysága, és egy régi id?k igényeire szabott status quo jogszabályrendszer korszer?sítése szabhat határt.