U R B A N U M
A város minden szemszögből

Tovább

Filozófiánk

 

A város, minden szemszögből. Az Urbanum egy interdiszciplináris műhely és városkutató alapítvány, amely a városi szövet átfogó megértését és bemutatását, valamint a gyakorlati városfejlesztési és innovációs lehetőségek vizsgálatát segíti elő. A metaurbanizmusnak nevezett koncepciónk három pillére az "elmélet": tudományos kutatás, pódiumbeszélgetések, multidiszciplináris diskurzusok; a "gyakorlat": jövőbiztos várostervezési módszerek, neogeográfia, digitális kartográfia, adatalapú intelligens városi megoldások; és a "képzelet": művészeti megközelítések, kiállítások, kreatív városkommunikáció.

Interdiszciplináris

A város mint alakzat jövője, csakúgy, mint minden egyes városunk jövője a város rétegzett és diszciplínákon túlmutató megértésével kezdődik. Az Urbanum egy szellemi és fizikai tér: az együtt gondolkodás helye.

Kollaboratív

Az Urbanum egy folyamatos diskurzus, és több is annál: a különböző nézőpontok szinergiái mentén projektek szöknek szárba, hogy elmélet, gyakorlat és képzelet egymást erősítve járuljon hozzá a város megértéséhez és jobbá tételéhez.

Nyitott

Előadás, kutatási ötlet, vagy csak egy kósza városi gondolat: nálunk mindennek megvan a helye, nagyívű kutatási projektektől az inspiráló kávézásokig.

Mit csinálunk

THEORIA | Megérteni a várost

Megérteni a várost

+ kerekasztal beszélgetések
+ olvasókörök
+ interdiszciplináris projektek

Akadémia

+ kutatás
+ oktatás
+ publikációk

Események

+ konferenciák
+ workshopok
+ kiállítások

PRAXIS | Formálni a várost

Régiófejlesztés

+ döntéshozatal-támogatás
+ adatalapú módszerek
+ közösségépítés

Okosváros

+ adatelemzés
+ digitális térképészet
+ városi IoT

Környezet

+ fenntarthatóság
+ természet a városban
+ város a természetben

IMAGINATIO | Megmutatni a várost

Art & Technology

+ kiállítások
+ kurátori munka
+ design & adatvizualizáció

Placemaking

+ iroda és találkozási pont
+ urban könyvesbolt
+ esemény és kiállítótér

Városbranding

+ kommunikációs stratégia
+ kreatív kampányok
web és social media